Trang chủ  > Tin tức  >  Tin tức hoạt động

Handico52 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thứ bảy, 18/05/2024 | 9:09

Sáng ngày 17/5 tại Trụ sở công ty, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 (Handico52) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhằm thông báo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng năm 2024 cũng như thông qua nội dung một số tờ trình tới các cổ đông. Tới dự Đại hội có 28 cổ đông là chủ sở hữu và ủy quyền đại diện 20.000.000 cổ phần, chiếm 100%  tổng  số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông 2024 của Handico52

 

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hào – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Cường – ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc và ông Hoàng Văn Tuyến – Uỷ viên HĐQT- Phó tổng giám đốc, Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân chia lợi nhuận, phương án trả thù lao HĐQT, BKS; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo của Hội đồng quản trị.

 

Ông Nguyễn Thế Hanh báo cáo kết quả SXKD năm 2023

phương hướng năm 2024 của Handico52 tới Đại hội

 

Báo cáo tới toàn thể cổ đông về kết quả SXKD năm 2023 của Handico52, ông Nguyễn Thế Hanh – Phó TGĐ Công ty cho biết, năm 2023 ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Handico52 đã linh hoạt thích ứng với nhiều biến động của thị trường bằng các chiến lược phát triển phù hợp, do đó kết quả sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả khả quan: giá trị SXKD của công ty đạt 374 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 493 tỷ đồng Năm 2024, Handico52 phấn đấu đạt 375 tỷ giá trị SXKD. Tổng doanh thu đạt 550 tỷ, Để thực hiện được các kế hoạch đó, năm 2024 Handico52 tiếp tục tập trung chỉ đạo thi công quyết liệt một số công trình theo hợp đồng tiến độ phải bàn giao, lập hồ sơ thanh, quyết toán và thu hồi vốn không để nợ đọng. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, mở rộng quan hệ vào các công trình mới.

 

Ông Nguyễn Mạnh Hào– Chủ tịch HĐQT, TGĐ Handico52

phát biểu tại hội nghị về hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Ông Nguyễn Mạnh Hào – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Handico52 báo cáo, năm 2024 HĐQT đã có 06 cuộc họp định kỳ và đột xuất, với 100% thành viên HĐQT tham dự nhằm đánh giá tình hình thực hiện, kế hoạch SXKD, công tác đầu tư dự án… cũng như đưa ra các giải pháp kịp thời trước biến động của thị trường đối với tình hình sản xuất kinh doanh.

 

Bà Vũ Thị Hậu - Kế toán trường báo cáo trước đại hội về  tình hình tài chính năm 2023

 

Dựa trên những kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2023, Bà Vũ Thị Hậu – Kế toán trưởng Handico52 đã báo cáo Đại hội tình hình tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ năm 2023, báo cáo thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả thù lao HDQT, BKS năm 2024 với 100% cổ đông thông qua.

 

Ông Dương Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của ban kiểm soát năm 2023

 

Đại hội đã được nghe ông Dương Anh Dũng – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về các hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 với 100% cổ đông nhất trí thông qua.

 

Ông Lê Thanh - Ban thư ký đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cũng  đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra trong không khí trang trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu và trao đổi thông tin giữa Đoàn Chủ tịch và cổ đông, các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, chiến lược phát triển của công ty… được trình bày cụ thể minh bạch, tạo cơ hội cho các cổ đông phát biểu, đề xuất và trao đổi ý kiến với Đoàn chủ tịch. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Sau buổi Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, toàn thể CBCNV Công ty đã tham gia liên hoan tiệc liên hoan kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 (17/5/2005-17/5/2024) tại nhà hàng Long Phụng. Trải qua 19 năm xây dựng và phát triển, vượt qua bao khó khăn, thách thức đến nay HANDICO52 đã và đang tiếp tục khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản.

Một số hình ảnh tại tiệc sinh nhật:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hào - Chủ tịch Hội đồng quàn trị, Tổng giám đốc phát biểu tại tiệc sinh nhật công ty

 

Các đồng chí trong Ban lãnh đạo công ty nâng ly khai tiệc

 

 

 

 

Handico52

Thống kê truy cập

Số người online : 16

Số lượt truy cập : 499605

Tỉ giá

Giá vàng

Ngoại tệ

Thời tiết