Trang chủ  > Tin tức  >  Tin tức hoạt động

Handico52 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thứ năm, 18/05/2023 | 2:02

Sáng ngày 17 tháng 05 năm 2023, tại phòng họp trụ sở chính tại: Tầng 3, tòa nhà Le Capitole, số 27 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

 

 

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông 2023 của Handico52

 

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hào – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Cường – Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc và ông Hoàng Văn Tuyến – Uỷ viên HĐQT- Phó tổng giám đốc, Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận, phương án trả thù lao HĐQT, BKS; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo của Hội đồng quản trị.

 

Ông Nguyễn Thế Hanh - Phó Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2022

và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tại Đại hội

 

Báo cáo tới toàn thể cổ đông về kết quả SXKD năm 2022 của Handico52, ông Nguyễn Thế Hanh – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày: năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức đối với lĩnh vực xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc ứng phó linh hoạt với nhiều giải pháp phù hợp trong sản xuất kinh doanh do đó tình hình sản xuất kinh doanh được đảm bảo ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể Tổng giá trị SXKD của công ty đạt 370 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 712 tỷ đồng.

Kế hoạch SXKD năm 2023 của Handico52 trình Đại hội cổ đông thông qua với các chỉ tiêu cơ bản: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 373 tỷ đồng, tổng doanh thu là 471 tỷ đồng. Lợi nhuận là 18 tỷ đồng. Thu nhập bình quân theo đầu người là 10 triệu đồng/người/tháng. Để triển khai tốt nhiệm vụ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cũng đề ra các giải pháp tương ứng để thực hiện các mục tiêu kế hoạch nói trên.

 

Ông Nguyễn Mạnh Hào– Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Handico52 báo cáo tại Đại hội

về những kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022

 

Ông Nguyễn Mạnh Hào – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo: năm 2022: HĐQT đã họp định kỳ và đột xuất, với 100% thành viên HĐQT tham dự nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư dự án… cũng như đưa ra các giải pháp kịp thời trước biến động của thị trường đối với tình hình sản xuất kinh doanh. Năm 2023 là năm tiếp tục còn rất nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung và lĩnh vực Bất động sản – xây dựng nói riêng, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các kế hoạch SXKD theo hướng tập trung trọng điểm, lựa chọn các dự án phù hợp, đồng thời tiếp tục duy trì ổn định bộ máy nhân sự, nâng cao hiệu quả quản lý...

 

Bà Vũ Thị Hậu - Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo Tài chính tại Đại hội

 

Dựa trên những kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2022, bà Vũ Thị Hậu – Kế toán trưởng công ty đã báo cáo Đại hội tình hình tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ năm 2022 báo cáo thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2022 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với 100% cổ đông thông qua.

 

Ông Dương Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo tại Đại hội

 

Đại hội đã được nghe ông Dương Anh Dũng – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về các hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 với 100% cổ đông nhất trí thông qua.

 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khách quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu ra 05 đồng chí vào Hội đồng quản trị Công ty và 03 đồng chí vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt

 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cũng đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

 

Sau buổi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, toàn thể CBCNV Công ty đã tham gia liên hoan tiệc liên hoan kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 (17/5/2005-17/5/2023) tại khách sạn Hacinco. Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 đã khẳng định được uy tín và thương hiệu trên thị trường, giá trị sản xuất kinh doanh không ngừng tăng cao, thị trường được mở rộng trên phạm vi trên cả nước.

Một số hình ảnh trong tiệc sinh nhật:

 

Ông Nguyễn Mạnh Hào - Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc phát biểu tại tiệc kỷ niệm thành lập công ty

 

Ban Lãnh đạo công ty nâng ly khai tiệc sinh nhật

 

 


 

 

 

Handico52

Thống kê truy cập

Số người online : 8

Số lượt truy cập : 497050

Tỉ giá

Giá vàng

Ngoại tệ

Thời tiết