Trang chủ  >  Tin xây dựng, BĐS

Hà Nội: Đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội tập trung trong giai đoạn 2021-2030
Thứ hai, 08/08/2022 | 9:09

Thực hiện Thông báo của Thành ủy Hà Nội (năm 2016) và Thông báo của Văn phòng Chính phủ (năm 2017), UBND thành phố đã có văn bản giao các nhà đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch 5 khu nhà ở xã hội tập trung với tổng quy mô khoảng 272,45ha đất.

Đến nay, đã có 2 khu được phê duyệt quy hoạch chi tiết là Khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Tiên Dương và Khu nhà ở xã hội thành phố kết nối xanh - Green Link City tại xã Tiên Dương (huyện Đông Anh); 3 khu còn lại là Khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm); Khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) và Khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Đại Mạch (huyện Đông Anh) đang nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các khu nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo đó việc đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) hiện nay phù hợp với quy định hiện hành (Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội), báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thực hiện và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu.

Trong khi chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian dự kiến từ lúc lập, thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, công bố danh mục kêu gọi nhà đầu tư đến khi tổ chức đấu thầu lựa chọn được nhà đầu tư tương đối dài.

Do đó, UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2021-2030, Hà Nội chủ trương đầu tư xây dựng  1-2 khu nhà ở xã hội tập trung và chuẩn bị đầu tư đối với các khu còn lại. Trường hợp công tác chuẩn bị đầu tư 3 khu còn lại thuận lợi, hoàn thành sớm, Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh mục tiêu triển khai từ 2 lên 5 khu nhà ở xã hội tập trung.

Để triển khai thực hiện, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch chi tiết 2 khu nhà ở xã hội tập trung đã được phê duyệt theo hướng tập trung tối đa cho phát triển nhà ở xã hội và xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức triển khai bảo đảm theo đúng quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, rà soát để đề xuất đầu tư thêm các khu nhà ở xã hội tập trung để đầu tư xây dựng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở xã hội của thành phố.

UBND thành phố Hà Nội cho hay, thực tế, một số quận, huyện như: Long Biên, Gia Lâm đang đề xuất các khu nhà ở xã hội tập trung phục vụ bố trí thay thế quỹ nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Theo hanoimoi

Thống kê truy cập

Số người online : 10

Số lượt truy cập : 420411

Tỉ giá

Giá vàng

Ngoại tệ

Thời tiết